Utöka er e-handel, snabbt och enkelt. Konsumenter förväntar sig idag att kunna lösa in presentkort i alla kanaler. Med Retain24 gör ni det enkelt för dem att lösa in presentkort online.

Utöka er näthandel,

snabbt och enkelt

Om ert företag bedriver butiks- och/eller näthandel är det logiskt att ha ett fullt integrerat presentkortsprogram som fungerar oavsett kanal. Det är idag självklart för konsumenter att kunna lösa in sina presentkort i alla kanaler.

Fördel kund

Retain24 gör det enkelt för era kunder att både köpa och lösa in sina presentkort online och låter er existerande Internetbutik acceptera presentkort som betalningsmedel. Dessutom ger ni dem möjlighet att själva kunna kontrolera sitt saldo online.

Realtidsrapportering

Retain24s databas håller reda på ekonomiskt värde, typ av värdehandling och giltlighetstid. Realtidsrapportering av transaktionshistorik, aktivering, inlösen och förfallodatum ger ekonomiavdelningen tillgång till all relevant information de behöver. Gränssnittet gör det lika lätt att genomföra enskilda transaktioner som att centralt aktivera och annullera ett eller flera presentkort. Tillgång till systemet sker med säkerhetscertifikat. Med säkerhetscertifikaten ges olika behörigheter till systemet beroende på vad användaren behöver för till gång till i den dagliga verksamheten.

Nu och i framtiden

Ett stort antal kassa- och affärssystemspartners är redan integrerade i systemet och nya partners tillkommer löpande. Retain24 ska vara funktionellt och affärsdrivande för våra kunder även i framtiden.

Rött Presentkort

Online


Ett fullt integrerat presentkortsprogram som fungerar i alla kanaler

Retain24