Om du vill läsa mer


Här har vi samlat nyheter om och från oss själva. Och här delar vi med oss av nyhetsmaterial från branschen i stort, sådant som vi tror att fler kan ha nytta av.

Retain24 celebrates 10 years

onsdag 22 december 2015


Retain24 celebrates 10 years

Ten years can be just a moment, but in the business world it is often an eternity. Pair this with a technological entrepreneurship, and anything can happen. In the end of 2005, the entrepreneur Claudio Simatovic investigated which areas of business that held the most potential. Together with a few colleagues they concluded that gift cards were a still unexplored trade with great potential. .

Retain24 firar 10 år

onsdag 22 december 2015


Retain24 firar 10 år

Tio år kan vara ett ögonblick, men i företagsvärlden är det oftast en evighet. Para det med en teknologisk verksamhet, och vad som helst kan hända. I slutet av 2005 undersökte entreprenören Claudio Simatovic vilka affärsområden som hade mest utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med ett par kollegor kom de fram till att presentkort var en ännu outforskad bransch med stor potential.

TUI Nordic sends e-gift cards directly from the CRM system

fredag 3 december 2015


TUI Nordic sends e-gift cards

Although all companies strive to deliver as good a product or service as possible, sometimes it still ends up going wrong. When that happens there is a need to compensate those affected. A gift card is a great solution here. Often it is customer service that first receives the call from the customer, and by managing these customer complaints professionally, the company has much to gain.

Fritidsresor skickar e-presentkort direkt från CRM-systemet

fredag 3 december 2015


Fritidsresor skickar e-presentkort direkt från

Även om alla företag strävar efter att leverera en vara eller tjänst på ett så bra sätt som möjligt blir det ibland fel. När det sker behövs det ett sätt att kunna kompensera de som drabbats. Då är presentkort en bra lösning. Ofta är det kundtjänst som först tar emot samtalet från kunden och genom att hantera dessa kundsamtal professionellt har företaget mycket att tjäna.

Reach 1 million students with mobile coupons!

fredag 26 november 2015


Reach 1 million students with

Retain24 presents an exciting new cooperation for student discounts with Mecenat. By working together, all retailers that employ Retain24s gift card system can reach one million students with mobile deals and discount coupons, directly in the Mecenat-app.

Nå 1 miljon studenter med mobila kuponger!

fredag 26 november 2015


Nå 1 miljon studenter med

Retain24 presenterar ett nytt spännande samarbete för studentrabatter tillsammans med Mecenat. Genom samarbetet kan alla kedjor som använder Retain24s presentkortsystem nå en miljon studenter med mobila erbjudanden och rabattkuponger direkt i Mecenat-appen.

Retain24 is one of Sweden´s Super Companies.

onsdag 10 november 2015


Retain24 is one of Sweden´s

The Swedish business magazine Veckans Affärer, ranks together with Bisnode each year a number of Swedish companies that are awarded with being named Super Companies. To qualify on to this list, companies needs to meet a number of tough criteria in matter of growth, profitability and return on capital. On average, only one per thousand of the Swedish companies live up to the requirements.

Veckans affärer rankar Retain24 som Superföretag 2015

onsdag 10 november 2015


Veckans affärer rankar Retain24 som

Veckans Affärer rankar tillsammans med Bisnode varje år ett antal svenska företag som får benämningen Superföretag. För att lyckas kvala in på listan behöver företagen uppnå ett flertal tuffa kriterier inom tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. I snitt är det bara någon tiondels procent av de svenska företagen som lever upp till kraven, och antalet företag varierar från år till år.

PRESEND enter new partnership in the UK

onsdag 27 oktober 2015


PRESEND enter new partnership in

Retain24s subsidiary PRESEND Nordic, the leading Nordic-Baltic prepaid program manager, and Miconex, a UK provider of digital marketing services, has announced their partnership to provide Visa gift and promotion cards to city councils and towns across the UK.

PRESEND ingår i nytt samarbete i Storbritannien

onsdag 27 oktober 2015


PRESEND ingår i nytt samarbete

Retain24s dotterbolag PRESEND Nordic och Miconex, som är en brittisk leverantör av digitala marknadsföringstjänster, ingår i ett nytt samarbete. Miconex kommer att erbjuda Presends presentkortslösningar till stadskärnor och centrumföreningar över hela Storbritannien.

Läs äldre nyheter


Blått presentkort från Retain24

Följ oss


Håll koll på det senaste! Genom att följa vår nyhetsström kan ni enkelt hänga med i vad som händer inom den fantastiska världen av elektroniska presentkort.