Om du vill läsa mer


Här har vi samlat nyheter om och från oss själva. Och här delar vi med oss av nyhetsmaterial från branschen i stort, sådant som vi tror att fler kan ha nytta av.

FULL ACTIVITY IN VING’S GIFT CARD FACTORY

torsdag 25 maj 2016


FULL ACTIVITY IN VING’S GIFT

As a result of a large campaign, Ving Sweden had to send out 13 000 gift cards to their customers. How to handle it? One creates an event in which employees help out with the packaging.

FULL AKTIVITET I VINGS PRESENTKORTSFABRIK

torsdag 25 maj 2016


FULL AKTIVITET I VINGS PRESENTKORTSFABRIK

Som resultat av en stor säljaktivitet ska Ving skicka ut 13 000 presentkort till deras kunder. Hur hanterar man detta? Man skapar ett event där kollegorna hjälper till med packningen.

ELECTRONIC GIFT CARDS – A BOOST FOR LEKIA

onsdag 3 maj 2016


ELECTRONIC GIFT CARDS – A

When Lekia were to modernize their gift card program, they chose Retain24’s solution. Despite the fact that they launched their new electronic gift cards as recently as in February 2016, the results have shown quickly. We have spoken to Ulf Werner, profile and concept manager with Lekia, to get to know more.

ELEKTRONISKA PRESENTKORT – ETT LYFT FÖR LEKIA

onsdag 3 maj 2016


ELEKTRONISKA PRESENTKORT – ETT LYFT

När det var dags för att Lekia att modernisera sitt presentkortsprogram valde de Retain24s lösning. Trots att de lanserade sina nya elektroniska presentkort så nyligen som i februari 2016 har resultaten inte låtit vänta på sig. Vi har pratat med Ulf Werner som är profil- och konceptansvarig hos Lekia för att få höra mer.

VISIT US AT SHOP NORDIC

torsdag 13 april 2016


VISIT US AT SHOP NORDIC

Curious about the latest trends in retail? Then be sure to visit the SHOP Nordic, Scandinavia's top retail event which is back in the new version. Experience a meeting place with a focus on interior design and store concept. Together with EG Retail, which is one of our POS partners, we will talk gift cards.

BESÖK OSS PÅ SHOP NORDIC

torsdag 13 april 2016


BESÖK OSS PÅ SHOP NORDIC

Nyfiken på de senaste trenderna inom retail? Då ska du besöka SHOP Nordic, Nordens största retailmässa som är tillbaka i ny tappning. Upplev en mötesplats med fokus på inredning, design och butikskoncept. Tillsammans med EG Retail som är en av våra kassapartners kommer vi att prata presentkort.

Retain24 celebrates 10 years

onsdag 22 december 2015


Retain24 celebrates 10 years

Ten years can be just a moment, but in the business world it is often an eternity. Pair this with a technological entrepreneurship, and anything can happen. In the end of 2005, the entrepreneur Claudio Simatovic investigated which areas of business that held the most potential. Together with a few colleagues they concluded that gift cards were a still unexplored trade with great potential. .

Retain24 firar 10 år

onsdag 22 december 2015


Retain24 firar 10 år

Tio år kan vara ett ögonblick, men i företagsvärlden är det oftast en evighet. Para det med en teknologisk verksamhet, och vad som helst kan hända. I slutet av 2005 undersökte entreprenören Claudio Simatovic vilka affärsområden som hade mest utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med ett par kollegor kom de fram till att presentkort var en ännu outforskad bransch med stor potential.

TUI Nordic sends e-gift cards directly from the CRM system

fredag 3 december 2015


TUI Nordic sends e-gift cards

Although all companies strive to deliver as good a product or service as possible, sometimes it still ends up going wrong. When that happens there is a need to compensate those affected. A gift card is a great solution here. Often it is customer service that first receives the call from the customer, and by managing these customer complaints professionally, the company has much to gain.

Fritidsresor skickar e-presentkort direkt från CRM-systemet

fredag 3 december 2015


Fritidsresor skickar e-presentkort direkt från

Även om alla företag strävar efter att leverera en vara eller tjänst på ett så bra sätt som möjligt blir det ibland fel. När det sker behövs det ett sätt att kunna kompensera de som drabbats. Då är presentkort en bra lösning. Ofta är det kundtjänst som först tar emot samtalet från kunden och genom att hantera dessa kundsamtal professionellt har företaget mycket att tjäna.

Läs äldre nyheter


Blått presentkort från Retain24

Följ oss


Håll koll på det senaste! Genom att följa vår nyhetsström kan ni enkelt hänga med i vad som händer inom den fantastiska världen av elektroniska presentkort.