Trygghet er viktig. Økonomisk og funksjonelt. Retain24 garanterer både en smidig teknisk overgang og en sikkerhet i gavekort som ikke fylles opp med verdier før på salgstidspunktet.

Flere

sikre fordeler

Elektroniske gavekort omfatter flere sikre fordeler enn at de først fylles opp ved salg. De reduserer svinn og gjør forfalskning vanskelig, samtidig som de er sikrere å administrere enn tradisjonelle gavekort. Rent teknisk garanterer vi en myk overgang fra deres nåværende gavekortløsning, med sikre og fleksible valgmuligheter til ukomplisert import av deres nåværende gavekortdata. Umerkelig for deres kunder og forstyrrer ikke virksomheten.

Full kontroll, i sanntid

Retain24s database holder oversikten over økonomisk verdi, type verdipapir og gyldighet. Sanntidsrapportering av tidligere transaksjoner, aktivering, innløsning og forfallsdatoer gir økonomiavdelingen tilgang til all nødvendig og relevant informasjon. Grensesnittet gjør det like lett å gjennomføre enkelttransaksjoner som å aktivere og annullere ett eller flere gavekort sentralt. Tilgang til systemet skjer med sikkerhetssertifikat. Med sikkerhetssertifikatene gis ulike tilganger til systemet, avhengig av brukerens behov for tilgang i den daglige virksomheten.

Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig for at våre kunder alltid skal ha en trygg og oppdatert løsning for sine gavekort.

Gult gavekort fra Retain24
95 %

av alle som får et gavekort er fornøyde med gaven sin.

Våre tjenester skal alltid være trygge, funksjonelle og kommersielle for våre kunder. Nå og i framtiden

Claudio Simatovic, Retain24