Liten butikk eller stor butikkjede? Vi håndterer hele prosessen og kan tilby smidige veier og overganger mellom ulike kassesystemer. Uansett størrelse eller system.

Enkelt å

koble seg opp

Med et system som bygger på en fleksibel plattform fungerer Retain24 like bra som kasseintegrert løsning som en frittstående webbasert løsning. Teknikk og grensesnitt lar oss uten problemer tilpasse systemet til ulike foretaks skiftende forutsetninger. Det er enkelt å implementere, oppdatere, evaluere, markedsføre og anvende – både i den lille som den store butikkjeden eller kjøpesenteret.

Sanntidsrapportering

Retain24s database holder oversikten over økonomisk verdi, type verdipapir og gyldighet. Sanntidsrapportering av transaksjonshistorikk, aktivering, innløsning og forfallsdatoer gir økonomiavdelingen tilgang til all nødvendig og relevant informasjon. Grensesnittet gjør det like lett å gjennomføre enkelttransaksjoner som å aktivere og annullere ett eller flere gavekort sentralt.

Tilhørighet gir muligheter

Administrasjonsgrensesnittet gjør det like lett å gjennomføre individuelle transaksjoner som å sentralt aktivere og annullere et eller flere gavekort. Tilgang til systemet skjer med sikkerhetssertifikat. Med sikkerhetssertifikatene gis ulike tilganger til systemet, avhengig av brukerens behov for tilgang i den daglige virksomheten.

Nå og i fremtiden

Et stort antall kasse- og butikksystempartnere er allerede integrerte i systemet, og nye partnere tilkommer fortløpende. Retain24 skal være funksjonelt og bedriftsrettede for våre kunder også i fremtiden.

Gavekortets bilde

Instore

40 %

Så stort mersalg genererer gavekortbutikker i snitt.


Det er enkelt å implementere, oppdatere, evaluere, markedsføre og anvende – i såvel den lille som den store butikkjeden eller kjøpesenteret

Retain24