Öka försäljningen genom att ställa fram, hänga ut och visa upp era presentkort! Elektroniska presentkort har inget värde före köp och tillåter exponering på helt nya sätt.

Visa upp er och

sälj mer

När ni fyllt era presentkort med företagsprofilerande färg, form och innehåll gör ni klokt i att också visa upp dem. En av de stora fördelarna med elektroniska presentkort är att de kan exponeras på helt nya sätt jämfört med traditionella.

Nya exponeringsvägar

Eftersom ett kort blir laddat med värde först när kortetladdats i kassan, behöver ni inte längre gömma undan presentkorten som värdehandlingar. Ni kan istället tryggt ställa fram, hänga ut och visa upp alla era kort för att öka försäljningen. Med snygga förpackningar och skyltar kan ni ytterligare öka medvetenheten om och attraktionskraften i ert presentkortserbjudande. Möjligheten att exponera presentkort skapar dessutom nya tillfällen till köp. Genom att strategiskt synliggöra korten förflyttar ni deras position från att enbart vara planerade köp till att även bli föremål för medvetna impulsköp.

Vi delar gärna med oss av kunskap om exponering och erbjuder såväl presentförpackningar som en mängd olika typer av exponeringställ för kassa diskar, väggar och golv. .

Rosa presentkort från Retain24

Exponering

300 %

kan ni öka försäljningen med om ni exponerar era presentkort i kassalinjen.


Varför nöja sig med planerade köp när man kan utöka med medvetna impulsköp? Att strategiskt exponera era presentkort skapar nya tillfällen
till köp

Retain24

>